Què és la legítima? Com la podem reclamar?

La legítima és la part de l’herència que no pot disposar el difunt.

Encara que el difunt hagués atorgat testament a favor d’altres persones, la llei ordena que una part de l’herència ha d’anar cap els hereus forçosos.

A Catalunya els hereus forçosos són els fills, i a falta d’aquets els pares.

Això significa que si el difunt ha fet testament a favor de la seva muller  o d’altre persona, els fills podran reclamar la legítima, i a falta d’aquets els pares ho podran fer.

La quantia de la legítima és el 25% de l’herència, que s’ha de repartir entre els fills, o en el seu cas entre els pares. És a dir que si hi han tres fills els correspondrà a cadascun el 8,33%.

L’hereu testamentari  (esposa o tercer beneficat per l’herència) és la persona que ha de pagar la legítima. Podrà fer-ho en cales o en bens de la pròpia herència.

El termini per reclamar la legítima és de 10 anys i mereix des de la mort l’interès legal.

Els bens de l’herència es valoren a preus de mercat i en la data de defunció, tot deduint els deutes que tingués el difunt.