Presentació


Consol Rul Carrera és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Es va incorporar al Col·legi d'Advocats de la ciutat comtal l'any 1978. Des de llavors, de forma ininterrompuda, ha desenvolupat la seva professió, primer col·laborant amb un despatx de reconegut prestigi, fins instal·lar a l'any 1993 el seu propi despatx.

Aquesta web pretén ser una eina de comunicació entre els seus clients i tots aquells que la visitin, per tal de donar a conèixer les característiques i la filosofia del Despatx, així com les seves àrees d'activitat, i, al propi temps, poder ser utilitzada per a traslladar propostes, suggeriments i consultes formulades per persones que puguin necessitar assessorament en les àrees d'actuació del despatx.

Scroll to Top