Les accions BANKIA adquirides l'any 2011 es poden reclamar al banc.

Les raons legals són les següents:

1.- D'acord amb l’article 28 de la Llei 24/1988 del Mercat de Valors de 28 de juliol, per responsabilitat dels danys a conseqüència de la informació falsa o omissió de dades rellevants de l'opuscle.

2.- Per incompliment de les obligacions contractuals i precontractuals, en l'àmbit de l'article 1.101 del Codi Civil vigent, per infringir les obligacions de informació, diligència i lleialtat previstes en els articles 78 et següents de la Llei 24/1988, del Mercat de Valors de 28 de juliol.

3.- Segons l'article 1.269 del Codi Civil, per haver-ne produït dolo quan amb paraules o maquinacions insidioses per part d'una de les parts contractants, es porta a un altre a signar un contracte, que sense elles no s'hagués signat.

Cal anar a un advocat per reclamar.