Filosofia

El tracte personal, directe i àgil és la característica fonamental del treball desenvolupat per aquest Despatx, de forma que pugui establir-se una plena i eficaç relació de confiança entre el client i l'advocat, que beneficia clarament la tasca i desenvolupament dels temes encomanats.

Per una banda el client se sent ben assistit i informat dels seus assumptes i per altra banda la tasca de l'advocat és més eficaç. En definitiva, doncs, es prima la bona comunicació entre tots dos.

Al marge de les dues advocades que formen el Bufet, pels assumptes que no entren dins les àrees de la seva pròpia activitat, hi ha establerta una amplia xarxa de col·laboradors externs que permet donar un ampli servei al client, prestats per persones properes i de tota confiança i de gran professionalitat.

En definitiva, doncs, es podria utilitzar el símil que el Bufet és “la boutique de l'advocat”. Les persones poden exposar els seus problemes sabent que el seu assumpte serà tractat amb la màxima dedicació i implicació dels professionals que intervinguin.

Utilitzem tots els medis que avui en dia ofereixen les noves tecnologies. Internet facilita informació immediata de disposicions legals i de la Jurisprudència dels Tribunals mitjançant les dades d'una prestigiosa editorial jurídica, i al mateix temps, s'estableix una nova forma de treball mitjançant la comunicació “on line” amb els Organismes Públics que permet agilitzar tots els tràmits. La firma electrònica ja una realitat i, en breu, permetrà als advocats la comunicació directa amb els Jutjats i amb l'Administració en general.

Scroll to Top