Àrees d’activitat

Les àrees d’activitat del Bufet comprenen el dret civil, el mercantil i l’administratiu.

Àrea civil

 • Successions
 • Propietat
 • Arrendaments
 • Contractes

Àrea de dret administratiu

En aquesta àrea d’activitat, el Despatx està especialitzat en Dret Farmacèutic, gaudint d’una amplia i dilatada experiència professional en la normativa que regula totes i cadascuna de les activitats que afecten a les oficines de farmàcia i d’altres sectors com els de la distribució farmacèutica:

 • Procediments administratius sobre tramitació de noves instal·lacions, trasllats i modificació de local d’oficina de farmàcia.
 • Traspassos d’oficina de farmàcia.
 • Activitats que poden dur a terme els professionals farmacèutics: Òptica, Ortopèdia, Farmàcia hospitalària, formulació magistral, dipòsits de medicaments”, direccions tècniques de laboratori.
 • Recursos administratius.
 • Procediments contenciosos administratius.
 • Procediments sancionadors.
 • Distribució farmacèutica.
Scroll to Top